Even uit de zorg
Privacyverklaring
Privacy beleid Stichting Naomi Theatergezelschap met een Staartje
 
 

Stichting Naomi Theatergezelschap met een Staartje acht uw privacy belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving ter bescherming van uw privacy. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels wij ons houden.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van Theatergezelschap met een Staartje Stichting Naomi, een stichting met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd in Veenendaal en kantoorhoudend in Veenendaal (hierna: ‘Stichting Naomi’).
Deze verklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens zowel online als offline. Het betreft de verwerking van door vrienden, donateurs en relaties verstrekte persoonlijke informatie, alsmede de data die wordt verkregen vanuit bezoek aan- en het gebruik van de websites van Stichting Naomi.

Foto's
Stichting Naomi doet haar uiterste best om enkel foto's te plaatsen waarop personen staan die schriftelijk toestemming hebben gegeven om de foto's te mogen publiceren. 
Helaas is het niet altijd mogelijk om hieraan volledig te voldoen, in dat geval zullen de gezichten 'geblurd' worden.
Mocht er onverhoopt toch een foto geplaatst zijn waarvan u van mening bent dat deze niet als zodanig gepubliceerd had mogen worden, neem dat aub zo snel mogelijk contact op met Stichting Naomi.
Dat kan
Telefonisch:
0318 555639 of 06 22261876

Per mail:
Info@StichtingNaomi.nl

Schriftelijk:
Stichting Naomi tav Web beheerder
Turfschip 56
3904 RD Veenendaal


Gegevensverwerking
Wij houden een administratie bij, waarin de persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij Stichting Naomi I (bijvoorbeeld een publiek persoon of een deelnemer aan een evenement, waar onze acteurs hebben opgetreden of informatieaanvraag). Persoonsgegevens van vrijwilligers leggen wij vast in de personeelsadministratie.
Het werk van Stichting Naomi wordt voornamelijk gefinancierd door giften en vanuit optredens. De persoonsgegevens worden in eerste instantie gebruikt in verband met de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), het gaat hierbij om de gegevens die vermeld staan op de facturen. De gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
De gegevens die Sinterklaas in zijn ‘grote boek’ heeft staan, worden aangeleverd door de opdrachtgever (in de regel zijn dat de ouders of andere familieleden). Geen van de gegevens worden aan derden verstrekt.

Contact met vrienden, donateurs en relaties
E-mail
Wanneer u als vriend, donateur, relatie of geïnteresseerde uw e-mailadres aan Stichting Naomi hebt verstrekt, wordt u indien nodig per e-mail geïnformeerd over ons werk, om afspraken te bevestigen en indien nodig te herinneren aan een openstaande rekening.
Wilt u minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u uzelf op elk moment afmelden voor deze e-mails door een e-mail naar de administratie te sturen (Info@StichtingNaomi.nl).

Post
Stichting Naomi verstuurt post om een rekening op papier te ontvangen. Deze post wordt verzorgd door een extern verzendbureau. Als u aangeeft geen post te willen ontvangen van Stichting Naomi, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer per post.

Sociale media
Stichting Naomi beheert een account op Facebook.
Stichting Naomi maakt geen specifieke doelgroepen aan door e-mailadressen uit haar database te uploaden naar Facebook. Indien u wilt weten waarom u een bepaalde advertentie van Stichting Naomi getoond krijgt op Facebook, kunt u doorklikken op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom u een advertentie te zien krijgt. Ook kunt u via de instellingen van Facebook uw advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Uw rechten
Gegevens wijzigen of verwijderen
Via onze administratie kunt u ons verzoeken de gegevens die wij over u verzamelen te laten wijzigen of te verwijderen.
Dat kan
Telefonisch:
0318 555639 of 06 22261876

Per mail:
Info@StichtingNaomi.nl

Schriftelijk:
Stichting Naomi tav Administratie
Turfschip 56
3904 RD Veenendaal
Sommige gegevens kan Stichting Naomi niet verwijderen, bijvoorbeeld in het geval van een financiële relatie (vriendschap, donatie) en de fiscale bewaarplicht (de eerder genoemde AWR) van zeven jaar.

Inzage & overdraagbaarheid
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen. Een dergelijk verzoek kunt u doorgeven aan Stichting Naomi via Info@StichtingNaomi.nl.
Uw verzoek kunt u ook indienen per brief, voorzien van uw volledige naam, adres en telefoonnummer en e-mailadres, aan de administratie van Stichting Naomi, Turfschip 56, 3904 RD Veenendaal. Stichting Naomi is verplicht uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang mogen verlenen tot uw persoonlijke gegevens in onze administratie. Daarom kan Stichting Naomi contact met u opnemen per telefoon of e-mail.

Beveiliging
Stichting Naomi heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar, vanuit hun functie, toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Wijzigingen
Stichting Naomi behoudt het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Lees daarom regelmatig deze verklaring.
Versie: 23 mei 2018 –Up date: 13 juni 2018

 Stichting NaomiOver onsNon profit organisatieCurriculum VitaeNeem contact opVrijwilligers gezochtNieuws en evenementenTypetjesVideoSponsoren gezochtPrivacyverklaring